logo
EN AR DE

News Box
 • REGISTER NOW!
 • ÄDK Nasr City
 • A1 to start on 10.06.2018 (Sun - Wed)
 • A2 to start on 23.06.2018 (Sat - Tue)
 • B1 to start on 25.06.2018 (Mon - Thu)
 • B2.1 to start on 18.06.2018 (Mon - Thu)
 • B2.3 to start on 10.06.2018 (Sun - Wed)
 • A1.1 to start on 25.06.2018 (Mon - Thu)
 • Express Courses A1&A2 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 • Express Courses A2&B1 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 • Express Courses B1 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 •  
 • ÄDK El Hegaz
 • A1 to start on 23.06.2018 (Sat – Fri) Morning
 • A1 to start on 24.06.2018 (Sun - Wed)
 • A2 to start on 10.06.2018 (Sun - Wed)
 • A2 to start on 27.06.2018 (Sun - Wed)
 • B1 to start on 11.06.2018 (Mon - Thu)
 • Konversation to start on 23.06.2018 (Sat - Tue)
 • Express Courses A1&A2 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 • Express Courses A2&B1 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 • Express Courses B1 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning
 •  
 • ÄDK Manial
 • A1 to start on 03.07.2018 (Sat - Tue)
 • A2 to start on 23.06.2018 (Sat - Tue)
 • B1 to start on 24.06.2018 (Sun - Wed)
 • Express Courses A1&A2 to start on 20.06.2018 (Sun - Mon - Wed - Thu) Morning